Allmänna villkor

 

Betalningsalternativ

• Swish
Sker via din swish app i telefonen, du får instruktioner när du checkar ut till vilket nummer du ska betala, vem som är mottagare och vad du ska lämna som meddelande. Normala fall så bekräftas din betalning inom 24 timmar.
• Kortbetalning
Sker vi Paypal och deras lösning på deras egena säkra sida för att du som kund ska kunna känna dig trygg.

Allmänt
Karlssons Grafiska tillämpar dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor (Allmänna villkor) för samtliga avtal med kunder. De gäller även för samtliga kommande affärsförbindelser och avtal, för vilka dessa allmänna villkors tillämplighet inte särskilt avtalats.

Karlssons Grafiska accepterar inte avvikande allmänna villkor som tillämpas av kunden, med mindre än att Karlssons Grafiska, innan avtal ingåtts, skriftligen godkänt dessa. I sådant fall gäller kundens allmänna villkor endast för det avtalet, för vilket deras tillämplighet uttryckligt avtalats. Karlssons Grafiska allmänna villkor äger även tillämpning om Karlssons Grafiska fullgör avtalet utan förbehåll, med kännedom om att kunden tillämpar avvikande villkor.

När avtal ingås
Kundens beställning utgör ett anbud till Karlssons Grafiska. Karlssons Grafiska accepterar anbudet genom att tillställa kunden sin uppdragsbekräftelse. När E-post med uppdragsbekräftelsen inkommer till kunden, har ett bindande avtal ingåtts.

Även om kunden skulle ange en avvikande leveransadress, innebär det inte att avtal ingås med innehavaren av denna adress. Beställaren är avtalspart, såvida inte beställaren uppvisat fullmakt att handla i annans namn och Karlssons Grafiska uttryckligen bekräftar att avtal ingåtts med huvudmannen.

Karlssons Grafiska förbehåller sig rätten att inte ingå avtal liksom att häva ingångna avtal utan skyldighet att utge ersättning, om innehållet i det material som kunden överfört för tryck strider mot lag, allmän ordning eller goda seder i Sverige, särskilt material som avser pornografi, koppleri eller extrema våldsskildringar, allt enligt Karlssons Grafiska egen bedömning.

Avtalet omfattar produktion av trycksaker enligt kundens anvisning och data. Transport ombesörjes genom att Karlssons Grafiska anlitar transportör (transportköp).

Priser
Samtliga priser på Karlssons Grafiska webbshop är inklusive moms, om inget annat anges. Priserna på Karlssons Grafiska inkluderar ej ev. korrigering & layoutarbete av material. Med reservation för eventuella tryckfel eller prisändringar.

Fakturering, förfallotid m.m.
Vi fakturerar företag, föreningar, offentlig förvaltning efter sedvanlig kreditupplysning. Faktura sänds tillsammans med leveransen eller i separat kuvert. Kredittiden är 10 dagar netto. Vid påminnelse debiteras påminnelseavgift om 60 kr. Härefter sänds fakturan vidare för vidare inkassoåtgärder/indrivning. Vid krav/inkasso debiteras lagstadgad kravavgift om 180 kr, för näringsidkare förseningsavgift om 450kr.
Vi förbehåller oss rätten att överlåta fakturor till valfritt låneinstitut utan föregående meddelande till kund. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning neka faktura och sända leverans mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid försäljning till privatpersoner tillämpar vi förskottsbetalning.

Leverans, dröjsmål m.m.
Angivna leveranstider gäller endast för leverans inom Sverige. Alla leveranstider anges i arbetsdagar. Med arbetsdag avses måndag till fredag med undantag för allmänna helgdagar.
Gentemot kund som är näringsidkare gäller följande. Karlssons Grafiska ansvarar endast för skador som uppkommer på varan (direkta skador) genom uppsåtligt eller vårdslöst handlande hos Karlssons Grafiska.
Under inga omständigheter ansvarar Karlssons Grafiska för skada som uppkommit i samband med frakt.
Under inga omständigheter ansvarar Karlssons Grafiska för utebliven vinst, annan förmögenhetsskada eller ideell skada hos kunden som påverkats av ev. försenad vara. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlust i kundens näringsverksamhet.
Är varan skickad inom avtalad leveranstid utgår ingen ersättning. Karlssons Grafiska ansvarar ej för ev. fraktförseningar.

Force majeure
Karlssons Grafiska ansvarar inte för leverans- och produktionsförseningar pga. Force majeure eller annan omständighet, som väsentligt försvårar uppfyllelsen av avtalet eller gör den omöjlig (särskilt strejk, blockad, myndighetsföreskrift och annat oförutsett hinder), vilket ligger utanför Karlssons Grafiska ansvarsområde och som är av väsentlig betydelse för produktion eller leverans av varan, även om omständigheten inträffade hos leverantör eller underleverantör till Karlssons Grafiska eller hos transportören.

Vid hinder enligt ovan äger Karlssons Grafiska rätt att uppskjuta produktion resp. leverans under den tid hindret föreligger jämte en skälig inkörsperiod, eller gentemot kund som är näringsidkare efter eget val häva hela avtalet eller den del som ännu inte uppfyllts. En kund som är konsument äger inte kräva att Karlssons Grafiska fullgör avtalet, om omständigheten enligt ovan utgör ett hinder som Karlssons Grafiska inte kan övervinna eller om fullgörelse skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga jämfört med kundens intresse av att avtalet fullgörs.

Trycko.nu kommer utan dröjsmål att meddela kunden om hinder enligt denna föreskrift inträffar.

Tryckdata & granskningsskyldighet
Karlssons Grafiska utför samtliga tryckuppdrag endast på grundval av den tryckdata som kunden överlämnar. Vid avvikande format eller specifikation kan ett felfritt tryck inte garanteras.

Kunden är skyldig att omsorgsfullt granska sina tryckdata innan de överförs till Karlssons Grafiska avseende deras lämplighet för tryck. Kunden ansvarar för alla fel i trycksaken som uppkommer pga. fel i tryckdata, såsom mått, färger, stavfel, bilder, lagersammansättningar, upplösning och övriga tekniska delar. Karlssons Grafiska kontrollerar inte överförd tryckdata om kunden inte bett om detta. På kundens uttryckliga begäran kan Karlssons Grafiska granska och korrigera ev. fel i kundens data mot överenskommen ersättning. Karlssons Grafiska ansvarar inte för fel som uppkommer vid konvertering av data till de format som Karlssons Grafiska använder. Kunden ansvarar själv för konverteringsrisken.

Om kunden inte överför data i CMYK-modus äger Karlssons Grafiska rätt att konvertera dessa. Konvertering av RGB-data eller ICC-färgprofiler medför alltid avvikelser i färg jämfört med originalet. Kunden ansvarar själv för sådana avvikelser. Sker överföring av data i annan än CMYK-modus, görs konverteringen på kundens egen risk.

Korrektur översänds alltid till kunden då Trycko.nu kontrollerat tryckdata.

Fel i varan & reklamationer
Gentemot kund som är näringsidkare svarar Karlssons Grafiska för fel i varan, om varan avseende art, upplaga eller kvalitet avviker från vad som följer enligt avtalet, eller om varan avviker från uppgifter som Karlssons Grafiska har lämnat vid avtal och som kan antas ha inverkat på avtalsslutet. Mängdavvikelser om upp till 10% av den beställda upplagan utgör inget fel. Betalningsskyldighet uppkommer endast för den faktiskt levererade mängden. För det fall endast del av leverans uppvisar fel, äger kunden inte rätt att göra gällande påföljder för fel i varan avseende hela leveransen.
Kunden är skyldig att undersöka varan omedelbart efter mottagningen. Fel i levererad vara skall reklameras till Karlssons Grafiska inom 5 arbetsdagar fr o m dagen för mottagandet.

Karlssons Grafiska ansvarar inte för fel som endast beror på att kunden inte beaktat vad som ovan anges om tryckdata och granskningsskyldighet. Det gäller särskilt för trycksaker som innehåller felaktiga RGB/CMYK-färger, med för låg upplösning eller där skrifttyper används som inte är inbäddade. Mindre färgavvikelser utgör inget fel i varan. Det gäller även vid färgavvikelser jämfört med tidigare uppdrag som tryckts av Karlssons Grafiska.
Om du beställer som privatperson gäller enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) 2 kap 5 §: ”Avser distansavtalet en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren skriftligen avtala att det inte skall finnas någon ångerrätt.” Skräddarsydda trycksaker tillhör denna kategori av varor och därmed upphävs ångerrätten vid köp av trycksaker från Karlssons Grafiska.

Personuppgifter
Karlssons Grafiska samlar in besöksstatistik över bland annat: antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer från och vilka sökmotorer och sökord som använts för att komma till oss. Detta ger oss en bild av vad som kan förändras, förbättras eller tas bort. Vi sparar IP-numret från den dator (server) du använder, vilken webbläsare du använder och vilket operativsystem. Dessutom sparar vi datum och tid du kom in på vår webbplats och varifrån du länkade dig. Denna information lämnas inte ut, utan används bara för att förbättra vår webbplats och presentera innehållet bättre så att besökarna hittar rätt. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om eller kopplingar till födelsenummer, personnamn, e-postadress, eller annan personlig information. Om du registrerat dig som kund hos Karlssons Grafiska hamnar dina uppgifter i vår databas. Denna databas är strikt konfidentiell och hanteras endast av dem som arbetar för Karlssons Grafiska. Databasen kommer aldrig att visas eller säljas till tredje part.

Cookies
Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Allmänna beställningsvillkor

Beställningar levereras normalt inom 3-5 arbetsdagar, beroende på typ av produkt.

Vi skräddarsyr även ordrar efter behov och hittar ni inte det ni söker så kontakta oss. Vi tar även emot ordrar via mail och telefon.

Karlssons Grafiska webbshop riktar sig i första hand mot privatkunder, som företag är du välkomna att beställa av oss också såklart. Dock tillämpar vi förskottsbetalning för privatkunder. Företag kan efter överenskommelse få tillgång till fakturering.

Priserna gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 och tills vidare. Priserna avser tryckfärdigt original. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Alla priser visas ink moms.

Betalningsalternativ

• Swish
Sker via din swish app i telefonen, du får instruktioner när du checkar ut till vilket nummer du ska betala, vem som är mottagare och vad du ska lämna som meddelande. Normala fall så bekräftas din betalning inom 24 timmar.
• Kortbetalning
Sker vi Paypal och deras lösning på deras egena säkra sida för att du som kund ska kunna känna dig trygg.

 

Tryckfärdigt original – Allmänna instruktioner
Våra priser avser tryckfärdiga original. Vi är väldigt måna om kvaliteten på våra trycksaker och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga resultat.

Behöver ni hjälp med framtagning av tryckfärdiga original debiterar vi 850 kr/tim, kontakta oss gärna för kostnadsförslag.

Korrektur
Gå igenom stavningskontroll och korrektur både en och två gånger. Var särskilt observant på namn, adresser och telefonnummer. Stav- och sakfel gör trycksaken obrukbar – ett omtryck kostar pengar!

Filformat
Vi tar emot original i filformaten PDF, TIFF, EPS, AI, JPEG eller . Skicka helst PDF om möjligt.

Sammanfattning
Dokument som lämnas in för tryck är sällan helt felfria. Följer ni våra råd och tips i denna guide lovar vi att vi gör allt vi kan för att ni ska bli så nöjda som möjligt med era trycksaker.

Papperstryck

Utfall
Efter det att produkten är tryckt måste den skäras till rätt format. För att det inte ska bli fula kanter runt omkring är det viktigt att originalet innehåller utfall så att det finns lite marginal när man skär. Vi använder oss alltid av 3 mm utfall.

Exempel: Du ska trycka en A4-folder med måtten 210×297 mm. Om originalet ska sticka ut 3mm på respektive sida blir de korrekta måtten 216×303 mm. Lägg alltså till 3 mm på varje sida av ditt original. I de mallar som finns att ladda ner vid respektive produkt finns utfall med på de trycksaker som kräver det.

Att tänka på
Färgskalan vi använder i produktion är Euroscale Coated v2, bilder bör för bästa resultat vara i AdobeRGB eller Euruoscale Coated v2.

OBS! För att få bästa svärta i svarta plattor och objekt, blanda 100 %svart, 20% cyan.

 

Storbild / XPO
För att era storbildsprodukter ska bli så snygga som möjligt är det viktigt att originalet är korrekt framställt. Följ instruktionerna och riktlinjerna nedan så får ni ett resultat ni garanterat blir nöjda med!

Skulle ni känna er osäkra på framställning av ett tryckfärdigt original hjälper vi givetvis er med detta till en rimlig kostnad.
Instruktioner:
Det finns två olika sätt att leverera tryckfärdiga original:

Jobbar du i skala 1:1 ska bilderna hålla en upplösning på 100 dpi, eller så kan du använda i skala 1:10 i 1000 dpi.

Färger
Använd profilen CMYK euroscale coated v2.

Utfall
Behövs inte vid storformatproduktion

Textiltryck
Här ser vi helst att originalen är gjorda i vektorgrafik. Högupplösta bilder funkar också men de kan behöva förenklas något för att kunna tryckas på textil. Vi kan snabbt avgöra om en bild funkar eller inte på textil.